Plasma Materials Interactions & Diagnostics Symposium

Plasma Materials Interactions & Diagnostics Symposium

NCBJ

21 May, 2024 - 23 May, 2024

NOMATEN organizuje warsztaty na temat interakcji i diagnostyki materiałów plazmowych w dniach 21-23 maja 2024 roku. To hybrydowe wydarzenie oferuje opcje uczestnictwa osobistego i wirtualnego, mające na celu połączenie współpracy naukowej między Polską a UE. Mamy zaszczyt przedstawić dr Marcina Jakubowskiego z Instytutu Fizyki Plazmy Maxa Plancka, dr Andreę Sand z Uniwersytetu Aalto, dr Christopha Ortiza z CIEMAT, a także dr Pawła Gąsiora z IFPiLM jako wybitnych prelegentów.

Warsztaty obejmują różnorodne tematy, od symulacji numerycznych po badania eksperymentalne, wszystkie związane z fuzją jądrową, diagnostyką plazmy i materiałoznawstwem. Prowadzone w języku angielskim warsztaty zapewniają dostępność dla globalnej publiczności.

Uczestnicy uzyskają wgląd w międzynarodowe badania w dziedzinie materiałoznawstwa dzięki prezentacjom renomowanych naukowców, po których nastąpią interaktywne sesje pytań i odpowiedzi. Istnieje wiele możliwości nawiązywania kontaktów i potencjalnej współpracy.

Wybrane prezentacje mogą prowadzić do zgłoszenia artykułów do specjalnego wydania w Plasma Physics & Controlled Fusion (IOP).

Zapraszamy badaczy, naukowców i profesjonalistów do udziału w tym wzbogacającym wydarzeniu. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz dalsze informacje zostaną podane wkrótce.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa udział w rozwoju badań i współpracy w tej dziedzinie.

Link do strony warsztatów: https://events.ncbj.gov.pl/event/320/