Menu odnośników dodatkowych

Higgs coraz bardziej standardowy - CMS i Atlas donoszą o prawdopodobnych obserwacjach rozpadów Higgsa na miony

Candidate event displays of a Higgs boson decaying into two muons as recorded by CMS. (Image: CERN)
Na 40 konferencji ICHEP zespoły eksperymentów ATLAS i CMS ogłosiły nowe wyniki, które zaświadczają (na poziomie 3 sigma), że bozon Higgsa rozpada się na dwa miony. Potwierdzenie tego procesu ma kluczowe znaczenie dla fizyki fundamentalnej - po raz pierwszy wskazuje, że bozon Higgsa oddziałuje z cząstkami elementarnymi drugiej generacji. Wynik i nasz udział w jego otrzymaniu komentuje prof. Piotr Zalewski. ----

Prezes PAA i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z wizytą w Świerku

Delegacje PAA i DGOŚ w reaktorze MARIA (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
20 lipca 2020 r. gościliśmy w NCBJ Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, pana Łukasza Młynarkiewicza oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pana Andrzeja Szweda-Lewandowskiego wraz ze współpracownikami. Goście zwiedzili reaktor MARIA i laboratoria Ośrodka Radioizotopów POLATOM. ----

Pierwsza wirtualna konferencja naukowa Kampusu Ochota za nami!

WKNKO - logo
W dniach 30 czerwca - 1 lipca br. odbyła się Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (WKNKO-1) adresowana do doktorantów nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Wirtualne spotkanie przeprowadzono w językach polskim oraz angielskim. W konferencji wzięło udział 315 uczestników. ----

Budowa nowoczesnego kompleksu badawczego CERAD nabiera tempa

Ponad 2500 m2 powierzchni badawczej i infrastrukturalnej o wartości prawie 117 mln zł, powstaje w ośrodku jądrowym w Świerku, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie – CERAD. ----

Ponad 16 mln zł dla projektu DuoNen na zwiększanie skuteczności w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych.

POLATOM
Ponad 16 mln zł ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM) zostanie przeznaczonych na realizację projektu DuoNen pn.  „Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych”. ----

GW190814 - fale grawitacyjne pochodzące ze zlania się nietypowego układu podwójnego

Wizja artystyczna wykrytego zdarzenia. Autor: Robert Hurt (Caltech)
Detektory LIGO-Virgo zarejestrowały fale grawitacyjne ze zlania się nietypowego układu podwójnego zawierającego czarną dziurę i inny zwarty, dziewięciokrotnie lżejszy obiekt, który może być albo najlżejszą wykrytą czarną dziurą albo najcięższą zaobserwowaną gwiazdą neutronową. Tak duża asymetria masy układu pozwala na nowe, precyzyjne testy ogólnej teorii względności. W badaniach biorą udział Polacy, w tym trzech naukowców z NCBJ. ----

Sześć habilitacji w pół roku. Tak trzymać!

Tolga Altinoluk, Michał Bluj, Katarzyna Małek, Jacek Rzadkiewicz, Jakub Wagner i Paweł Ziń to sześcioro nowych doktorów habilitowanych w NCBJ, którzy stopień doktora habilitowanego uzyskali w pierwszej połowie 2020 roku. Pracują oni w Departamencie Badań Podstawowych i w Departamencie Aparatury i Technik Jądrowych. ----

Fizycy cząstek aktualizują strategię dla przyszłości tej dziedziny nauki w Europie

19 czerwca b.r. Rada CERN jednogłośne przyjęła aktualizację strategii dotyczącej przyszłości fizyki cząstek elementarnych w Europie w kontekście światowym. Przyjęte rekomendacje kładą szczególny nacisk na naukowy, ekonomiczny walor fizyki cząstek oraz związany z nią kapitał ludzki. ----

Prof. Renata Mikołajczak została przewodniczącą grupy roboczej Komisji Farmakopei Europejskiej

dr hab. inż. Renata Mikołajczak (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Farmakopea Europejska jest zwartym dokumentem referencyjnym dotyczącym kontroli jakości leków. Pani prof. Mikołajczak pokieruje grupą roboczą zajmującą się opracowywaniem monografii dla prekursorów radiofarmaceutyków. Jest pierwszą osobą z Polski, której Komisja powierzyła tak odpowiedzialne zadanie. ----

Doktorat z przepływów w reaktorach wrzących

Nasi naukowcy interesują się także wieloma typami reaktorów jądrowych wykorzystywanych na świecie jako źródła energii. Dr inż. Michał Spirzewski z Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska NCBJ poświęcił swoją właśnie obronioną pracę doktorską zjawiskom mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo i efektywność pracy Wrzących Reaktorów Wodnych (BWR). W swoich badaniach wykorzystał m.in. stworzony przez siebie kod komputerowy DARIA. ----

Strony