Edukacja społeczna

Departamenty i zakłady, które zajmują się tą tematyką w NCBJ:

Edukacja społeczna

Dział Edukacji i Szkoleń

Dowiedz się więcej

Zakład Fizyki Teoretycznej

Dowiedz się więcej

Zakład Astrofizyki

Dowiedz się więcej

Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

Dowiedz się więcej

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Dowiedz się więcej

Zakład Badań Reaktorowych

Dowiedz się więcej

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

Dowiedz się więcej

Zakład Aparatury Jądrowej HITEC

Dowiedz się więcej

Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych IDEA

Dowiedz się więcej