W centrum naszego działania znajdują się przedsiębiorstwa. To z myślą o nich przygotowujemy naszą ofertę oraz dobieramy kolejne projekty. Jesteśmy po to, by wzmacniać innowacyjność i konkurencyjność polskich firm oraz ułatwiać im dostęp do wyników badań naukowych. Z racji naszej przynależności do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, szczególny nacisk kładziemy na współpracę z branżami, w których znajdują zastosowanie technologie oparte o fizykę jądrową. Są to, m.in.: branże:

  • elektroniczna
  • kriogeniczna
  • telekomunikacyjna
  • materiałowa
  • medyczna
  • bezpieczeństwa
  • kosmiczna

Dla wielu przedsiębiorstw nasz Park jest nie tylko bramą do badań naukowych NCBJ, ale i stałym miejscem działalności gospodarczej. Korzystne usytuowanie naszego biurowca, sąsiedztwo z NCBJ oraz bliskość stolicy w połączeniu z atrakcyjną ofertą najmu pomieszczeń sprawiają, że stale mamy u siebie kilkunastu najemców.

Choć nasi najemcy reprezentują różne branże, różne pochodzenie czy skalę działalności, łączy ich jedno – wszyscy opierają swój sukces na innowacyjności. Zapraszamy do poznania tych niezwykłych przedsiębiorstw:

Adianano

Firma Adianano zajmuje się syntetyzacją nanomateriałów, a mianowicie nanokrzemu i grafenu, aby znacznie poprawić pojemność akumulatorów litowo-jonowych. Przedsiębiorstwo może stworzyć materiał kompozytowy jednoetapową metodą produkcji z jednorodnym rozkładem cząstek nanokrzemu w warstwach grafenu.

Więcej informacji na stronie: https://www.adianano.com/

BACTrem Sp. z o.o.

Firma biotechnologiczna BACTrem Sp. z o.o., powstała w 2015 r., wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego i wykorzystuje pożyteczne (funkcjonalne) mikroorganizmy do oczyszczania środowiska. Założycielką i prezeską spółki jest prof. Magdalena Popowska. Firma odpowiada na potrzeby środowiska i rolnictwa proekologicznego, tworząc nowe specjalistyczne biopreparaty o celowanym działaniu jak również opracowując innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne. Posiada także szeroką ofertą badań mikrobiologicznych. Produkuje na zamówienie klientów autorskie biopreparaty do usuwania zanieczyszczeń z gleby i wód lub przetwarzania odpadów. Firma specjalizuje się też w rozwiązywaniu niestandardowych problemów badawczych oraz prowadzeniu prac B+R. Opracowała i wdrożyła m.in. technologie do przetwarzania: odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem, szlamów zawierających substancje niebezpieczne oraz przefermentowanych odpadów.

W latach 2021-2023 firma prowadziła projekt pt.: „Optymalizacja technologii przetwarzania odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem, z wykorzystaniem zintegrowanych metod chemiczno-biologiczno- fizycznych”. Projekt polegał na optymalizacji opracowanej wcześniej technologii oczyszczania odpadów drewnianych tak, aby koszty zmienne były znacznie niższe. Projekt został dofinansowany ze środków publicznych w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją pośredniczącą było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 819 250,00 zł.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: przetwarzaniepodkladow.pl

 

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez tworzenie innowacji zostało docenione m.in. przez kapitułę dziennika „Rzeczpospolitą”, która przyznała firmie w 2022 roku nagrodę główną – Zielonego Orła.

 

Więcej informacji o firmie dostępne jest na stronie internetowej: http://www.bactrem.pl/

 

Bio System Sp. z o.o.

Firma Bio System zajmuję się pozyskiwaniem biomasy roślinnej z wielkopowierzchniowych terenów łąkowych.

Sucha biomasa zbierana jest w postaci bel i przetwarzana w procesie prasowania na brykiet lub pelet .

Ostatecznie produkt wykorzystywany jest na cele energetyczne w elektrowniach.

Mokra biomasa roślinna jest wykorzystywana na cele energetyczne w biogazowniach.

Cogit Rafał Gwizdała

Firma zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla firm, przede wszystkim z branży osłon przeciwsłonecznych (producenci rolet, żaluzji, markiz itp podobnych elementów montowanych na budynkach).

Nasze oprogramowanie dostarcza funkcje do obsługi wszystkich etapów realizacji zamówień - od sprzedaży przez produkcję do dostarczenia klientowi i instalacji w miejscu docelowym. System jest wdrożony w kilkunastu firmach (rynek skandynawski i polski).

Eastern Wall Technologies Sp. z o.o.

Eastern Wall Technologies Sp. z o.o. od 2015 r wspiera pracowników nauki i partnerów biznesowych poprzez integracje systemów, jak również projektowanie, budowę i dostarczanie aparatury jądrowej oraz dedykowanego oprogramowania. Firma opracowała i produkuje m. in. elektroniczny system akwizycji i automatycznej analizy danych spektrometrycznych promieniowania gamma, który dzięki wykorzystaniu Machine Learning i algorytmów dekomponujących tzw. pile-upy umożliwia określenie koncentracji pierwiastków w niejednorodnym materiale w czasie rzeczywistym.

Eastern Wall Technologies sp. z o.o. związana jest z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, z którym tworzy konsorcjum w ramach programu centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX.

 

Adres strony: https://nuclear-lab.com/

Gooxi

Firma Gooxi to pionier w branży rozwiązań serwerowych, posiadający niezależne możliwości badawcze, rozwojowe i produkcyjne obejmujące cały łańcuch przemysłowy. Gama produktów jest zróżnicowana i wszechstronna - obejmuje serwery, platformy pamięci masowej, płyty główne, obudowy, akcesoria i wiele innych. Siedziba główna znajduje się w Shenzhen, trzy główne biura oddziałów znajdują się w Pekinie, Dongguan i Szanghaju, natomiast spółka zależna w Hongkongu. Punkty sprzedaży rozciągają się na Tajpej, Stany Zjednoczone, Polskę, Holandię, Koreę Południową, Indie i inne lokalizacje.

Więcej informacji na stronie: www.gooxi.us  

Imagine RT

ImagineRT sp. z o.o. zajmuje się produkcją i wprowadzaniem na rynek opracowanych przez NCBJ detektorów radiograficznych SMOC. Detektory te produkowane są w różnych rozmiarach czynnych, typowo od 40x40cm do 100x80cm. Uzyskiwane rozdzielczości spełniają światowe wymagania w tym zakresie, typowo uzyskuje się <1% grubości badanego elementu.

Więcej informacji na stronie www.imaginert.com.pl

Izotop Serwis S.C.

Firma zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa w zakresie ochrony radiologicznej w zewnętrznych jednostkach organizacyjnych oraz pomaga w wdrażaniu nowych technologii w przemyśle opartych na wykorzystywaniu promieniowania jonizującego. Posiadamy zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie urządzeń zwierających źródła promieniotwórcze, uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, obrót oraz transport izotopów promieniotwórczych. Posiadamy uprawnienia inspektorów ochrony radiologicznej.

Neutrino Geology S.A.

Spółka Neutrino Geology S.A. opracowuje i zamierza wdrożyć nową i innowacyjną metodę geologii rozpoznawczej, pod nazwą Neutrino Geology, która będzie mieć zastosowanie do poszukiwań mineralnych surowców energetycznych i metali. Głównym projektem Spółki, współfinansowanym przez NCBiR, jest stworzenie i komercjalizacja mobilnego detektora geo-neutrin, zdolnego do zeskanowania skorupy ziemskiej w poszukiwaniu zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, uran, czy metale ziem rzadkich. Opracowywane przez Neutrino urządzenie nie tylko skróci czas poszukiwań geologicznych, ale również znacząco obniży związane z nimi koszty.

Salloytech Sp. z o.o.

Salloytech to innowacyjna firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla przemysłu lotniczego.

Nasza główna specjalizacja obejmuje obróbkę trudnoobrabialnych materiałów, w tym nadstopów niklu i tytanu, które spełniają najbardziej rygorystyczne standardy jakościowe dla przemysłu lotniczego. Oferujemy nie tylko zaawansowane technologie produkcji, ale także usługi z zakresu prototypowania, inżynierii odwrotnej oraz badań nieniszczących. W Salloytech kładziemy szczególny nacisk na trzy kluczowe wartości: doskonałą jakość, nowoczesne technologie i terminowość. Nasza wizja to bycie liderem i rozpoznawalną marką przemysłu lotniczego na arenie międzynarodowej.Przedsiębiorstwo Salloytech Sp. z o.o. otrzymało I miejsce w kategorii Innowator Roku w ramach Nagród Rektora WSGE „Innowator Biznesu”, przyznawanych dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.

https://www.powiat-otwocki.pl/aktualnosci/1367

Spacive Sp. z o.o.

Spacive Sp. z o. o. to firma działająca w sektorze kosmicznym, świadcząca usługi badawczo-rozwojowe dla partnerów polskich i zagranicznych, w tym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Specjalizuje się w systemach termicznych, mechanizmach i robotyce kosmicznej. Spacive oferuje usługi związane z przeprowadzaniem kampanii testowych w komorze termiczno-próżniowej i testy odgazowania. Ponadto na potrzeby własne i zewnętrznych partnerów projektuje i wykonuje systemy kontroli temperatury do komór próżniowych.  Firma stworzyła unikalną technologię izolacji typu MLI „layer-by-layer”, która umożliwia uzyskanie nawet dwukrotnie lepszych właściwości izolacyjnych. Spacive prowadzi wewnętrzne badania (B+R) dot. MLI, przegubów taśmowych, grafitowych ciepłowodów, radiatorów i drukowanych 3D rurek cieplnych.