W centrum naszego działania znajdują się przedsiębiorstwa. To z myślą o nich przygotowujemy naszą ofertę oraz dobieramy kolejne projekty. Jesteśmy po to, by wzmacniać innowacyjność i konkurencyjność polskich firm oraz ułatwiać im dostęp do wyników badań naukowych. Z racji naszej przynależności do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, szczególny nacisk kładziemy na współpracę z branżami, w których znajdują zastosowanie technologie oparte o fizykę jądrową. Są to, m.in. branże:

  • Elektroniczna
  • Kriogeniczna
  • Telekomunikacyjna
  • Materiałowa
  • Medyczna
  • Bezpieczeństwa
  • Kosmiczna

Dla wielu przedsiębiorstw nasz Park jest nie tylko bramą do badań naukowych NCBJ, ale i stałym miejscem działalności gospodarczej. Korzystne usytuowanie naszego biurowca, sąsiedztwo z NCBJ oraz bliskość stolicy w połączeniu z atrakcyjną ofertą najmu pomieszczeń sprawiają, że stale mamy u siebie kilkunastu najemców.

Choć nasi najemcy reprezentują różne branże, różne pochodzenie czy skalę działalności, łączy ich jedno – wszyscy opierają swój sukces na innowacyjności. Zapraszamy do poznania tych niezwykłych przedsiębiorstw:

Salloytech Sp. z o.o.

Salloytech to innowacyjna firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla przemysłu lotniczego.

Nasza główna specjalizacja obejmuje obróbkę trudnoobrabialnych materiałów, w tym nadstopów niklu i tytanu, które spełniają najbardziej rygorystyczne standardy jakościowe dla przemysłu lotniczego. Oferujemy nie tylko zaawansowane technologie produkcji, ale także usługi z zakresu prototypowania, inżynierii odwrotnej oraz badań nieniszczących. W Salloytech kładziemy szczególny nacisk na trzy kluczowe wartości: doskonałą jakość, nowoczesne technologie i terminowość. Nasza wizja to bycie liderem i rozpoznawalną marką przemysłu lotniczego na arenie międzynarodowej.Przedsiębiorstwo Salloytech Sp. z o.o. z otrzymało I miejsce w kategorii Innowator Roku w ramach Nagród Rektora WSGE „Innowator Biznesu”, przyznawanych dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.

https://www.powiat-otwocki.pl/aktualnosci/1367

BACTrem Sp. z o.o.

Firma biotechnologiczna BACTrem sp. z o.o., powstała w 2015 r., wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego i wykorzystuje pożyteczne/funkcjonalne mikroorganizmy do oczyszczania środowiska. Założycielką i prezeską spółki jest prof. Magdalena Popowska. Firma odpowiada na potrzeby środowiska i rolnictwa proekologicznego, tworząc nowe specjalistyczne biopreparaty o celowanym działaniu jak również opracowując innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne, posiada także szeroką ofertą badań mikrobiologicznych. Produkuje na zamówienie klientów autorskie biopreparaty do usuwania zanieczyszczeń z gleby i wód lub przetwarzania odpadów. Firma specjalizuje się też w rozwiązywaniu niestandardowych problemów badawczych oraz prowadzeniu prac B+R. Opracowała i wdrożyła m.in. technologie do przetwarzania: odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem, szlamów zawierających substancje niebezpieczne oraz przefermentowanych odpadów. Więcej informacji o Firmie dostępne na stronie internetowej: http://www.bactrem.pl/

Bio System Sp. z o.o.

Firma Bio System zajmuję się pozyskiwaniem biomasy roślinnej z wielkopowierzchniowych terenów łąkowych.

Sucha biomasa zbierana jest w postaci bel i przetwarzana w procesie prasowania na brykiet lub pelet .

Ostatecznie produkt wykorzystywany jest na cele energetyczne w elektrowniach.

Mokra biomasa roślinna jest wykorzystywana na cele energetyczne w biogazowniach.

Cogit Rafał Gwizdała

Firma zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla firm, przede wszystkim z branży osłon przeciwsłonecznych (producenci rolet, żaluzji, markiz itp podobnych elementów montowanych na budynkach).

Nasze oprogramowanie dostarcza funkcje do obsługi wszystkich etapów realizacji zamówień - od sprzedaży przez produkcję do dostarczenia klientowi i instalacji w miejscu docelowym. System jest wdrożony w kilkunastu firmach (rynek skandynawski i polski).

Eastern Wall Technologies Sp. z o.o.

Eastern Wall Technologies Sp. z o.o. od 2015 r wspiera pracowników nauki i partnerów biznesowych poprzez integracje systemów, jak również projektowanie, budowę i dostarczanie aparatury jądrowej oraz dedykowanego oprogramowania. Firma opracowała i produkuje m. in. elektroniczny system akwizycji i automatycznej analizy danych spektrometrycznych promieniowania gamma, który dzięki wykorzystaniu Machine Learning i algorytmów dekomponujących tzw. pile-upy umożliwia określenie koncentracji pierwiastków w niejednorodnym materiale w czasie rzeczywistym.

Eastern Wall Technologies sp. z o.o. związana jest z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, z którym tworzy konsorcjum w ramach programu centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX.

 

Adres strony: https://nuclear-lab.com/

Imagine RT

ImagineRT sp. z o.o. zajmuje się produkcją i wprowadzaniem na rynek opracowanych przez NCBJ detektorów radiograficznych SMOC. Detektory te produkowane są w różnych rozmiarach czynnych, typowo od 40x40cm do 100x80cm. Uzyskiwane rozdzielczości spełniają światowe wymagania w tym zakresie, typowo uzyskuje się <1% grubości badanego elementu.

Więcej informacji na stronie www.imaginert.com.pl

Izotop Serwis S.C.

Firma zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa w zakresie ochrony radiologicznej w zewnętrznych jednostkach organizacyjnych oraz pomaga w wdrażaniu nowych technologii w przemyśle opartych na wykorzystywaniu promieniowania jonizującego. Posiadamy zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie urządzeń zwierających źródła promieniotwórcze, uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, obrót oraz transport izotopów promieniotwórczych. Posiadamy uprawnienia inspektorów ochrony radiologicznej.

Neutrino Geology Sp. z o.o.

Spółka Neutrino Geology S.A opracowuje i zamierza wdrożyć nową i innowacyjną metodę geologii rozpoznawczej, pod nazwą Neutrino Geology, która będzie mieć zastosowanie do poszukiwań mineralnych surowców energetycznych i metali. Głównym projektem Spółki, współfinansowanym przez NCBiR, jest stworzenie i komercjalizacja mobilnego detektora geo-neutrin, zdolnego do zeskanowania skorupy ziemskiej w poszukiwaniu zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, uran, czy metale ziem rzadkich. Opracowywane przez Neutrino urządzenie nie tylko skróci czas poszukiwań geologicznych, ale również znacząco obniży związane z nimi koszty.

Spacive Sp. z o.o.

Spacive Sp. z o. o. to firma działająca w sektorze kosmicznym, świadcząca usługi badawczo-rozwojowe dla partnerów polskich i zagranicznych, w tym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Specjalizuje się w systemach termicznych, mechanizmach i robotyce kosmicznej. Spacive oferuje usługi związane z przeprowadzaniem kampanii testowych w komorze termiczno-próżniowej i testy odgazowania. Ponadto na potrzeby własne i zewnętrznych partnerów projektuje i wykonuje systemy kontroli temperatury do komór próżniowych.  Firma stworzyła unikalną technologię izolacji typu MLI „layer-by-layer”, która umożliwia uzyskanie nawet dwukrotnie lepszych właściwości izolacyjnych. Spacive prowadzi wewnętrzne badania (B+R) dot. MLI, przegubów taśmowych, grafitowych ciepłowodów, radiatorów i drukowanych 3D rurek cieplnych.