Wielka Nauka – przetargi dla firm

Park Naukowo-Technologiczny Świerk

Webinar 7.05.2024

 

Uprzejmie informujemy, że na naszą prośbę Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  organizuje webinar dnia 07.05.2024 w godz. 12-14.30, podczas którego zostaną przedstawione zasady naboru wniosków w ramach Priorytetu I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Szczegóły są dostępne TUTAJ.

Park Naukowo-Technologiczny Świerk od 2015 skutecznie łączy świat nauki i biznesu, wspierając innowacyjną przedsiębiorczość regionu. To wyjątkowe miejsce na mapie Mazowsza powstało jako  jednostka organizacyjna Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

 

Jesteśmy po to, by wzmacniać konkurencyjność przedsiębiorstw regionu poprzez wykorzystywanie wyników badań naukowych i udaną komercjalizację innowacji. 

Na terenie naszego Parku lokalizują się nowoczesne przedsiębiorstwa, które właśnie w innowacjach oraz współpracy z naukowcami widzą swoją drogę do sukcesu biznesowego. Wspieramy je poprzez:

 • organizację prac badawczo-rozwojowych;
 • przeprowadzanie transferu technologii;
 • najem powierzchni biurowych, magazynowych i laboratoryjnych;
 • włączanie w krajowe i międzynarodowe projekty;
 • promocję rozwiązań w Polsce i zagranicą;
 • ułatwienie w nawiązywaniu współpracy z instytucjami BIG SCIENCE takimi jak: CERN, F4E, ITER, XFEL.

Z usług PNT mogą korzystać firmy każdej wielkości - startupy, przedsiębiorstwa MŚP oraz duże korporacje. O jakości naszego wsparcia świadczy status akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji, jakiej udzielił nam w listopadzie 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Park Naukowo-Technologiczny Świerk od dnia 14.11.2022 jest oficjalnie akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu

Wspieramy innowacje


Park Naukowo Technologiczny Świerk jest częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), jednego z największych instytutów badawczych w Polsce. Ścisła współpraca z NCBJ daje nam możliwość połączenia wieloletniej praktyki naukowej, doświadczenia projektowego i zasobów ludzkich z zapleczem infrastrukturalnym i maszynowym.

PNT

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, w której nauka łączy się ze światem biznesu między innymi poprzez:

 • popularyzację współpracy z największymi europejskimi laboratoriami badawczymi, jako źródłem innowacyjnych zleceń oraz nowoczesnych technologii możliwych do wdrożenia w polskich firmach. Na bazie tych doświadczeń jesteśmy w stanie przygotować rodzimy przemysł do realizacji zadań i zleceń na rzecz infrastruktur wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktur Badawczych;
 • promowanie, pozyskiwanie i pośredniczenie w przetargach do największych na świecie ośrodków badawczych typu Big Science (np. CERN, INTER, F4E, ESS, ESA, ESO);
 • wspieranie innowacyjności oraz komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Prowadzony przez nas Punkt Kontaktowy ma za zadanie ułatwić dostęp do projektów i zleceń tworzonych przez europejskie i krajowe infrastruktury badawcze dla polskich innowatorów, przedsiębiorców oraz naukowców. 

O NCBJ


Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to instytut badawczy z ponad 70-cioletnią historią. Jego sercem jest jedyny w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie badawczy reaktor jądrowy MARIA. Centrum prowadzi zarówno badania podstawowe związane z fizyką jądrową, jak i prace mające na celu wykorzystanie jej w przemyśle i medycynie. Obecnie Instytut przygotowuje się do wsparcia technicznego dla polskiego programu jądrowego.

NCBJ

Kadra naukowa

Siłą NCBJ są ludzie. Spośród ponad 1100 osób, które pracują w Centrum niemal 30% to kadra naukowa, w tym ponad 230 w stopniu doktora, doktora habilitowanego i profesora. Naukowcy NCBJ biorą udział w licznych międzynarodowych projektach, współpracują z instytutami naukowymi z całego świata, także ośrodkami Big Science, są autorami ponad 500 publikacji rocznie. W 2017 Instytut otrzymał najwyższą kategorie naukową A+ i stał się partnerem Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre) przy Komisji Europejskiej.

Badania naukowe

NCBJ prowadzi bardzo szerokie badania naukowe. Dotyczą one m.in.: fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, ale także astrofizyki i kosmologii. Naukowcy biorą udział w pracach nad powstawaniem nowych materiałów i technologii ich pozyskiwania. Wkrótce zakres badań jeszcze się powiększy. To tu powstaje jedno z najnowocześniejszych w skali świata centrów badawczych i produkcyjnych radioizotopów. W przygotowaniu jest także budowa pierwszego polskiego lasera na swobodnych elektronach oraz badawczego reaktora wysokotemperaturowego. Wiedza płynąca z badań jest też w sposób ciągły popularyzowana w przemyśle, służbach publicznych oraz w uczelniach i szkołach wyższych poprzez wykłady i zajęcia laboratoryjne.

Współpraca z przemysłem

W NCBJ prowadzone są badania i doświadczenia naukowe, których wyniki mogą być wykorzystywane w wielu branżach. Są to m.in.: badania materiałowe, biologiczne i technologiczne. Na zlecenie przedsiębiorstw prowadzi usługi projektowe i konstrukcyjne oraz badania nieniszczące. Centrum jest jednym z największych na świecie producentów jodu-131 oraz mobibdenu-99 wykorzystywanego w medycynie nuklearnej. W NBCJ produkowane są także liniowe akceleratory elektronów dla medycyny, przemysłu i nauki.

Oferta NCBJ rozwija się dynamicznie, tak jak rozwija się kadra i infrastruktura badawcza Centrum. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nią na stronie: https://www.ncbj.gov.pl/

O regionie

 

Województwo mazowieckie leży w samym sercu Polski, a zamieszkuje je niemal 5,5 mln osób. To miejsce, które przyciąga inwestycje, łączy wysoki potencjał naukowy z dynamicznym wzrostem gospodarczym. Na terenie województwa znajduje się niemal setka uczelni wyższych, zarówno publicznych jak i prywatnych. Wiele z nich plasuje się na samym przedzie rankingu najlepszych uczelni kraju. Są to m.in.:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Leona Koźmińskiego

Tak wysoki potencjał intelektualny przekłada się na liczbę przedsiębiorstw. W naszym województwie działa niemal 700 tys. firm, a do najpopularniejszych specjalizacji należą:

 • finanse
 • ICT
 • usługi remontowo-budowlane
 • usługi medyczne

Park Naukowo-Technologiczny Świerk leży w rejonie warszawskim  na terenie powiatu otwockiego, w odległości ok 25 km na południowy-wschód od Warszawy. Powiat ten charakteryzuje się wysoką stopą urbanizacji (62%) oraz zaludnienia (124 tys.). Z uwagi na bliskość stolicy oraz dogodne warunki komunikacji kolejowej i samochodowej, w okolice Otwocka przenosi się wiele przedsiębiorstw oraz mieszkańców stolicy.  

W powiecie otwockim zarejestrowanych jest niemal 18 tysięcy  firm, z których większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Aż 10 % z nich to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o charakterze  innowacyjnym, naukowym i technicznym!

Jesteśmy przekonani, że na tak wysoki wskaźnik wpływa sąsiedztwo naszego Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

PNT dla firm inwestujących w B+R

 

Firmy, które swój biznesowy sukces chcą budować w oparciu o innowacje i wyniki prac B+R, znajdą w Parku Naukowo-Technologicznym Świerk szczególne wsparcie. Nasze osadzenie w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz partnerstwo w wielu międzynarodowych projektach są dla nich gwarancją dostępu do najnowocześniejszych technologii oraz najwyższej klasy naukowców z wielu dziedzin. Zapraszamy do współpracy firmy duże i MSP. Zachęcamy też przedsiębiorstwa zagraniczne, które szukają najlepszej lokalizacji dla swoich departamentów badań i rozwoju.

Mamy bogate doświadczenie w opracowaniu modeli współpracy przedsiębiorstwa z nauką. Możemy znaleźć partnerów naukowych, pomóc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz koordynować wszelkie prace związane z realizacją projektów B+R.

Zapraszamy też do udziału w projektach, jakie realizujemy zarówno w PNT oraz do korzystania z infrastruktury naszego Parku.

 

Laboratoria i badania naukowe


Prace B+R to podstawa rozwoju innowacji. Wiele z nich można przeprowadzić we współpracy z NCBJ. Sam Park także dysponuje własnymi laboratoriami, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa w fazie projektowania, testowania i produkcji produktów.

 

Powierzchnie biurowe

Bezpośrednie sąsiedztwo jednego z największych i najdynamiczniej rozwijających się instytutów badawczych w Polsce niesie ze sobą wiele korzyści. Warto rozważyć przeniesienie swojego departamentu B+R na teren naszego Parku. Mamy ciekawą ofertę najmu powierzchni biurowych i laboratoryjnych, jak również magazynowej.

 

Organizacja konferencji


Dla wielu przedsiębiorstw, organizacja większych czy też mniejszych spotkań, szkoleń i konferencji jest poważnym wyznaniem logistycznym. W naszym centrum konferencyjnym Świerk chętnie podejmujemy się profesjonalnej organizacji takich wydarzeń, jak również zapewnimy smaczny catering.

 

 

Projekty Big Science

Trudno o dostęp do bardziej nowoczesnych technologii niż to się dzieje w projektach Wielkiej Nauki. Powstające tam rozwiązania już w ciągu roku lub dwóch od premiery, mogą stać się przedmiotem transferu technologii. Warto także zapisać się do bazy dostawców Big Science, rozwijać własne przedsiębiorstwa, budować kompetencje, jak również czerpać nie tylko finansowe korzyści z tej współpracy.