Europejski Hub Innowacji Cyfrowych

Park Naukowo-Technologiczny Świerk pełni rolę Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych (EDIH – European Digital Innovation Hubs). Takich organizacji powołano w Europie 150, a w Polsce 12. Ich celem jest zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki poprzez większą implementację rozwiązań Przemysłu 4.0. oraz transformację cyfrową przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Na ten cel w najbliższych latach Unia Europejska przeznaczyła 9,2 mld euro.

Nasz Park, realizując zadania projektu dla obszarów Warmii, Mazur i Mazowsza, kieruje swoje usługi przede wszystkim do przedsiębiorstw i instytucji związanych z sektorami:

 • Robotyki
 • EdTech
 • SmartCity
 • Internetu Rzeczy (IoT)
 • AgriTech

Naszym zadaniem jest świadczenie usług, które wzmacniają kompetencje cyfrowe, obliczeniowe, cyberbezpieczeństwo oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji podmiotów regionu. Wśród 49 rodzajów form wsparcia, na jakie mogą liczyć beneficjenci projektu, znajdują się m.in.:

 • działania informacyjne,
 • specjalistyczne szkolenia,
 • wsparcie ekspertów,
 • usługi doradcze i wdrożeniowe,
 • dostęp do infrastruktury laboratoryjnej.

Co oferujemy?

 • dostęp do zasobów technologicznych,
 • finansowanie i inwestycje,
 • sieci i partnerstwa biznesowe,
 • testowanie i wdrażanie rozwiązań,
 • dostęp do eksperckiej wiedzy i mentorów,
 • promocja i widoczność.

Nie jesteśmy konkurencją dla usług komercyjnych ale wspieramy procesy uświadamiania technologicznego, animujemy otoczenie i aktywnie budujemy ekosystem.

Nasze działania:

 • audyt technologiczny przedsiębiorstwa,
 • cyfryzacja przedsiębiorstw,
 • AI dla mikroprzedsiębiorstw.

Już dziś zapraszamy do kontaktu wszystkie podmioty, które chcą budować swoją przewagę dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych.

Więcej szczegółów na stronie projektu: https://koalicjadlainnowacji.pl/wama-edih/o-projekcie/

WAMA EDIH