Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Pożegnanie pani Marii Zielińskiej

Zmarła śp. Maria Zielińska
----

Zmarła ś.p. prof. dr hab. Natalia Golnik

Prof. dr hab. Natalia Golnik
Za smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17.03.2020 roku zmarła prof. dr hab. Natalia Golnik, wieloletnia pracownica i była wicedyrektor Instytutu Energii Atomowej. ----

Zmarł śp. dr hab. Jacek Rożynek

Zmarł śp. dr hab. Jacek Rożynek, naukowiec, popularyzator, niespotykanie pogodny człowiek
Z wielkim smutkiem informujemy, źe 17 marca 2020 r. zmarł śp. dr hab. Jacek Rożynek, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej w Departamencie Badań Podstawowych NCBJ,----

Śp. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szot

11 lutego 2020 zmarł prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szot. W latach 1950-1951 lekarz wojskowy w Krośnie Odrzańskim. Od 1955 roku związany z Instytutem Badań Jądrowych w Warszawie, gdzie od 1958 roku kierował Pracownią Metabolizmu Radionuklidów. ----

Śp. dr Bohdan Mariański

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 lutego zmarł wieloletni zasłużony pracownik NCBJ dr Bohdan Mariański. Msza św. Pogrzebowa odbędzie się dnia 15 lutego 2020 o godz. 11:30 (sobota) w Kaplicy przy Cmentarzu Katedralnym w Łowiczu. ----

Strony