Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Zmarł śp. Stanisław Jagodziński

Zmarł śp. Stanisław Jagodziński. Msza żałobna odbę­dzie się 25.11.2021 (czwartek) o godzi­nie 11.00 w kościele w Warszawicach 75a (gmina Sobienie Jeziory). ----

Zmarł śp. dr inż. Andrzej Graffstein

Zmarł dr inż. Andrzej Graffstein. Msza żałobna odbę­dzie się 12.11.2021 (piątek) o godzi­nie 13.30 w Ołtarzewie k. Warszawy w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, ul. Kilińskiego 20. ----

Z głębokim żalem i smut­kiem przyjęliśmy wia­domość o śmierci pani dr Jolanty Wojt­kow­skiej

Z głębokim żalem i smut­kiem przyjęliśmy wia­domość o śmierci pani dr Jolanty Wojt­kow­skiej
Z żalem zawia­da­miamy o śmierci dr Jolanty Wojt­kow­skiej, wie­lo­let­niej pra­cow­nicy IBJ, IPJ i NCBJ, kie­row­nika cyklo­tronu C-30. ----

Pożegnanie dra Jerzego Kubowskiego

"Żegnamy Człowieka o wielkiej wiedzy, ogromnych kompetencjach zawodowych i dużym doświadczeniu, a także osoby o horyzontach intelektualnych wykraczających daleko poza obszar uprawianego zawodu" - pisze w swoim wspomnieniu o dr. Kubowskim pan Janusz Jaroszewicz. ----

Zmarł śp. Eugeniusz Grabowski

Pogrzeb odbędzie się 03.09.2021 r. w piątek o g. 11.50 w Kościele Murowanym przy Cmentarzu Bródnowskim. ----

Strony