Lorem Ipsum

Nauka dla rozwoju,
społeczeństwa, gospodarki


Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Jesteśmy jednym z największych instytutów naukowych w Europie Środkowej. Nasze Centrum to unikalna jednostka badawcza w skali kraju. Mamy bardzo bogatą historię, a przede wszystkim ogromny dorobek naukowy, głównie w takich dziedzinach jak:  fizyka, technologie jądrowe  i plazmowe. Prowadzimy badania podstawowe i stosowane związane z energią jądrową oraz różnymi obszarami fizyki subatomowej i pokrewnymi. Nasze prace  mają charakter interdyscyplinarny i obejmują następujące dziedziny naukowe:  fizyka, inżynieria materiałowa, automatyka, elektronika i technologie kosmiczne, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz nauki farmaceutyczne. 

kolaz
Melting the alloy

Czy porządek zawsze jest lepszy od bałaganu? – badania nieuporządkowanych stopów metali szansą na bezpieczniejsze reaktory jądrowe i termojądrowe

Entropia to miara nieuporządkowania. Jedno z podstawowych praw fizyki wskazuje, że rośnie ona kiedy układ składa się z kilku elementów o równej, lub zbliżonej koncentracji. W związku z tym dotychczasowy model opracowywania nowych materiałów opierał się na złożeniu, że stop powinien cechować się niską entropią, czyli mieć jeden pierwiastek wiodący, który odpowiada za najważniejsze właściwości materiału. Okazuje się jednak, że wysoka entropia w stopach metali w połączeniu ze zniekształceniem sieci atomowej przyczynia się do polepszenia właściwości funkcjonalnych materiału, a nie jak wcześniej uważano ich pogorszenia. Te zaskakujące zjawiska zbada międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem prof. Łukasza Kurpaski w ramach projektu „Wytwarzanie stopów o wysokiej entropii posiadających wysoką odporność radiacyjną i podwyższone właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS.

Reaktor MARIA

Posiadamy jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy. Jak działa i jakie jest jego zastosowanie?
Zobacz więcej

Departamenty i Zakłady

Prowadzimy badania, które mają zastosowanie w gospodarce, przemyśle i medycynie.
Zobacz więcej

OR POLATOM

Produkujemy wysokiej jakości radiofarmaceutyki i zestawy diagnostyczne dla medycyny nuklearnej.
Zobacz więcej