UWAGA! Podana oferta cenowa dotyczy zorganizowanych grup szkolnych, oferta nie dotyczy szkoleń specjalistycznych/zamawianych, które wyceniane są indywidualnie.

przedmiotcena za grupęmaks. liczebność grupy
Zwiedzanie reaktora MARIA (wraz z wykładem wstępnym nt. budowy i zastosowania reaktora)700 zł
600 zł
32 osoby
20 osób
Wykład podstawowy / uzupełniający250 zł32 osoby
Zwiedzanie Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych300 zł32 osoby
Zwiedzanie Laboratorium Badań Materiałowych300 zł32 osoby
Zwiedzanie Laboratoriów Parku Naukowo-Technologicznego300 zł32 osoby
Zwiedzanie Systemu Skanowania Pojazdów SOWA300 zł32 osoby
Zajęcia laboratoryjne - grupy do 16 osób1000 zł16 osób
Zajęcia laboratoryjne - grupy 17 - 30 osób1800 zł30 osób

„Program autorski”

  • wykład „Promieniowanie elektromagnetyczne”
  • wykład „Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ”
  • zwiedzanie reaktora MARIA poprzedzone wykładem wprowadzającym
1200 zł32 osoby
Warsztaty dla szkół800 zł16 osób
Warsztaty dla szkół1500 zł30 osób

 

Cena wizyty jednej grupy w naszym ośrodku obejmuje pakiet materiałów edukacyjnych (broszur i plakatów).

Koszty pozostałych zajęć ustalane są indywidualnie.

W sprawie zorganizowania szkoleń lub letnich praktyk proszę kontaktować się z sekretariatem Działu Edukacji i Szkoleń tel.: 22 273 16 12; e-mail: deis@ncbj.gov.pl .