31

01-2024

Stypendium doktoranckie w projekcie pt. „Testowanie nowych teorii poprzez precyzyjne obliczenia własności cząstki Higgsa”

Termin zbierania ofert:

Osoba zatrudniona realizowała będzie zadania badawcze związane z projektem pt. „Testowanie nowych teorii poprzez precyzyjne obliczenia własności cząstki Higgsa”, który finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA – numer projektu 2022/47/D/ST2/03087 (kierownik projektu dr Wojciech Kotlarski).