NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
ZAKŁAD APARATURY JĄDROWEJ

ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

Contact:
inż. Jan Trzuskowski
phone 697 587 697
e-mail: jan.trzuskowski@ncbj.gov.pl

mgr inż. Agnieszka Misiarz
phone 605 666 795
e-mail: agnieszka.misiarz@ncbj.gov.pl

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Garbary 15
61- 866 Poznań

Contact:
mgr Marta Kruszyna-Mochalska
phone 618 850 552
e-mail: marta.kruszyna-mochalska@wco.pl

CENTRUM WYSOKICH TECHNOLOGII W ŚWIERKU „HITEC ŚWIERK” Sp. z o.o.

ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

Contact
mgr inż. Jacek Pracz
phone. 601 886 606
e-mail: jacek.pracz@ncbj.gov.pl

Data zakończenia projektu
Finansowanie