Dział Edukacji i Szkoleń

Jesteś ambitnym uczniem szkoły ponadpodstawowej? Chcesz odwiedzić laboratoria w największym polskim instytucie badawczym? Chcesz wiedzieć, jak prowadzone są badania naukowe?  
Program praktyk jest wyjątkową okazją do zapoznania się ze specyfiką prowadzonych u nas badań, technologiami, a także do uczenia się przez warsztaty i pracę z naukowcami.

- Zapraszamy na praktyki i szkoły letnie!

PRAKTYKI