Umożliwiamy zwiedzanie jedynego działającego w Polsce reaktora badawczego MARIA


MARIA jest wysokostrumieniowym reaktorem basenowym typu kanałowego, w którym moderatorami są beryl i woda, a reflektorem grafit. Reaktor uruchomiono w grudniu 1974 r. Obecnie jest jednym z nowocześniejszych w Europie. Paliwem reaktora MARIA jest krzemek uranu lub tlenek uranu. Pierwotne paliwo wysoko wzbogacone zastąpiono paliwem nisko wzbogaconym. W czasie kilkudniowego cyklu pracy w reaktorze pracuje około dwudziestu pięciu elementów paliwowych, z których każdy posiada odrębny układ chłodzenia wodą. W sąsiedztwie elementów paliwowych przebiegają pionowe kanały do wytwarzania radionuklidów, a obok rdzenia umieszczone są kasety do napromieniania materiałów. Od rdzenia odchodzi 6 kanałów poziomych wyprowadzających neutrony do hali eksperymentalnej.

Reaktor MARIA jest źródłem neutronów do produkcji radionuklidów, modyfikacji materiałów i do badań naukowych. Radionuklidy wytwarzane w reaktorze MARIA wykorzystywane są przede wszystkim na potrzeby medycyny nuklearnej.

W szczególności produkcja reaktora MARIA zaspokaja główną część światowego zapotrzebowania na jod-131 wykorzystywany w leczeniu tarczycy. Reaktor wdrożył też technologię napromieniania tarcz uranowych do produkcji molibdenu służącego do uzyskiwania technetu-99m – najważniejszego obecnie nuklidu dla medycyny nuklearnej.

W trakcie zwiedzania będzie można obejrzeć rdzeń pracującego reaktora, w tym najbardziej spektakularny „dowód” jego pracy, czyli promieniowanie Czerenkowa. Pokazana zostanie także sterownia reaktora, hala przygotowawcza i makieta rdzenia w skali 1:1. Będzie można obejrzeć elementy paliwowe, zasobniki do napromieniowań oraz manipulatory stosowane w komorach gorących. Nasi przewodnicy opowiedzą, jak działa reaktor, ile zużywa paliwa i co się z tym paliwem następnie dzieje. Wyjaśnią do czego na co dzień wykorzystujemy to wyjątkowe urządzenie i jak to wykorzystywanie odbywa się w praktyce.

Wizyta w reaktorze MARIA

Podstawowe informacje

Grupy zwiedzające

Zwiedzanie możliwe jest dla klas siódmych bądź starszych.
Grupy zwiedzające reaktor MARIA nie mogą liczyć więcej niż 32 osoby.

Przed wizytą

Wizyta w reaktorze MARIA poprzedzona jest wykładem wstępnym na temat działania, budowy i zastosowania reaktorów jądrowych. Koszt wykładu wliczony jest w cenę zwiedzania. Termin wizyty należy zarezerwować pod numerem: 22 273 16 12.

Zwiedzanie a harmonogram reaktora

Zwiedzanie organizowane jest w wybrane dni robocze w godzinach 08.30 – 15.30, zgodnie z harmonogramem pracy reaktora MARIA.  Zastrzegamy sobie możliwość zmian lub odwołania dokonanych rezerwacji z powodu zmian harmonogramu pracy reaktora MARIA. O zmianach w harmonogramie pracy reaktora MARIA zapisujący grupę zostaną poinformowani telefonicznie.

Wizyta połączona z wykładami

Wizytę w reaktorze MARIA można połączyć z wykładami podstawowymi lub wykładami zaawansowanymi oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ.

Sposób organizacji wizyty

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wizyty, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ dostępne są tutaj.

Koszt wizyty

Koszt zwiedzania reaktora MARIA został podany w cenniku.

Czas trwania wizyty

Czas zwiedzania (łącznie ze wstępnym wykładem) – ok. 2 godziny.

Dodatkowe uwagi

Ze względów związanych z przepisami ochrony radiologicznej zwiedzanie nie jest przeznaczone dla kobiet w ciąży.