Oferujemy wykłady podstawowe lub uzupełniające


Wykłady podstawowe – to propozycja dla gości, którzy rezerwując wycieczkę do NCBJ nie mają sprecyzowanych oczekiwań co do tematyki przyswajanych treści, ale chcieliby, aby wizyta w naszym instytucie była wizytą jak najbardziej świadomą. Trzon działalności NCBJ stanowi działalność wykorzystująca i rozwijająca fizykę jądrową, zaś jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w prowadzonych pracach i badaniach jest promieniowanie jonizujące. To dlatego naszym gościom w pierwszej kolejności polecamy wykład poświęcony podstawom fizyki jądrowej zatytułowany „Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ”, najlepiej poprzedzony wprowadzeniem w postaci wykładu o promieniowaniu elektromagnetycznym – „Promieniowanie elektromagnetyczne (w tym X i γ)”.

Jeśli planują Państwo wizytę w reaktorze MARIA, warto wiedzieć, czym są reaktory jądrowe, jak działają oraz do czego się je wykorzystuje. W podstawowym zakresie wyjaśniamy to jednak podczas krótkiej prezentacji poprzedzającej taką wizytę. Prezentacja ta stanowi integralną część zwiedzania reaktora, a jej koszt wliczony jest w cenę tego zwiedzania. Osoby o pogłębionych zainteresowaniach mogą zamówić osobny wykład „Podstawy działania reaktorów jądrowych”, na którym reaktory będą omówione szerzej – więcej szczegółów na ten temat w tabeli z wykładami uzupełniającymi.

Znajomość, prezentowanych podczas wykładów uzupełniających, treści nie jest tak niezbędna do świadomego zwiedzania NCBJ, jak w przypadku wykładów podstawowych, niemniej przyswojenie przekazywanych informacji pozwoli na pełniejsze zrozumienie zakresu działalności naszego instytutu czy ogólnie – zagadnień związanych z fizyka jądrową. Jeśli goście wiedzą już, czym jest promieniowanie i promieniotwórczość, mogą uzupełnić tę wiedzę o dodatkowe ciekawe i ważne informacje, które zdobędą właśnie na wykładach uzupełniających.

Oferujemy wykłady podstawowe oraz zaawansowane. Wykłady mogą być połączone ze zwiedzaniem reaktora MARIA oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ. Na życzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu, możemy również przygotować wykład na zadany temat.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.

Wykłady podstawowe

Wykłady dotyczące podstawowych zagadnień fizyki promieniowania

Wykłady uzupełniające

Wykłady dotyczące bardziej zaawansowanych zagadnień