Prowadzimy warsztaty z wykorzystaniem różnego rodzaju liczników promieniowania jonizującego. Oferta kierowana jest do klas szkół ponadpodstawowych. Zajęcia trwają 3 godziny i dostępne są dla grup składających się maksymalnie z 15 uczniów. Uczestnicy poznają budowę i zasady działania różnych rodzajów detektorów. W szczególności dowiadują się, jak działają detektor scyntylacyjny i detektor Geigera-Müllera. Przyswajaniu tych informacji sprzyja atrakcyjna forma zajęć – poza częścią wykładową na uczestników czeka szereg rozmaitych samodzielnych ćwiczeń z użyciem liczników promieniowania.

Istnieje również możliwość rejestracji grup szkolnych na całkowicie darmowy pakiet zajęć złożony z warsztatów z detektorami oraz warsztatów z druku 3D! Zajęcia te realizowane są w ramach projektu „Warsztaty z detekcji promieniowania jonizującego i druku 3D” finansowanego z budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.

Link do prezentacji dostępny jest tu: 

Kurs Druk3D.pptx (20 MB)

Scenariusz lekcji: Scenariusz zajęć z Druku.pdf (0,3 MB)

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki dostępne są tutaj.